Chính sách quyền riêng tư

Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chính sách Quyền Riêng Tư là tài liệu quan trọng giúp bảo vệ quyền lợi của người dùng và đảm bảo rằng các hoạt động thu thập, sử dụng, và bảo vệ thông tin cá nhân được thực hiện minh bạch và đúng pháp luật.

Fun88 Chính Thức cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin thanh toán khi bạn đăng ký và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin không cá nhân như cookies và địa chỉ IP để cải thiện trải nghiệm người dùng.

Mục đích sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân của bạn được sử dụng để cung cấp và duy trì dịch vụ, cải thiện sản phẩm, giao tiếp với bạn, và bảo vệ tài khoản của bạn khỏi các hoạt động gian lận.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân với các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ để hỗ trợ hoạt động của trang web. Thông tin có thể được chia sẻ khi cần thiết để tuân thủ yêu cầu pháp lý hoặc trong trường hợp công ty bị sáp nhập hoặc mua lại.

Chính sách quyền riêng tư
Chính sách quyền riêng tư

Bảo mật thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép. Thông tin cá nhân của bạn được lưu trữ tại các trung tâm dữ liệu có bảo mật cao.

Quyền của người dùng

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa và yêu cầu xóa bỏ thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có quyền yêu cầu hạn chế xử lý thông tin cá nhân của mình trong một số trường hợp.

Cookies và công nghệ theo dõi

Chúng tôi sử dụng cookies để thu thập thông tin không cá nhân và cải thiện trải nghiệm người dùng. Bạn có thể quản lý và xóa bỏ cookies trên trình duyệt của mình.

Chuyển giao quốc tế

Thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển giao và xử lý tại các quốc gia khác, nơi có các biện pháp bảo vệ dữ liệu tương ứng.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào về chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ:

  • Địa chỉ: 64 Đường 2, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 71314, Việt Nam
  • Số điện thoại: 0955123456
Scroll to Top