Chính sach miễn trừ trách nhiệm

Miễn Trừ Trách Nhiệm

Chính sách miễn trừ trách nhiệm là văn bản quan trọng website Fun88 Chính Thức. Chính sách này được sử dụng để thông báo cho người dùng về các giới hạn trách nhiệm pháp lý của Fun88 Chính Thức đối với người dùng sử dụng dịch vụ website. Quý khách vui lòng đọc kỹ mọi điều khoản chính sách trước khi sử dụng website.

Phạm vi và Mục đích

Phạm vi: Chính sách này thường áp dụng cho toàn bộ nội dung, dịch vụ và thông tin có trên nền tảng.

Mục đích: Quy định giới hạn trách nhiệm của website khi người dùng sử dụng website https://fun88chinhthuc.org/

Chấp nhận điều khoản chính sách miễn trừ trách nhiệm

Bằng việc tiếp tục sử dụng website có nghĩa rằng bạn đã chấp nhận điều khoản sử dụng website và các thông tin tại chính sách này. Nếu không đồng ý với chính sách miễn trừ trách nhiệm, vui lòng không sử dụng website.

Chính sach miễn trừ trách nhiệm
Chính sach miễn trừ trách nhiệm

Miễn trừ tính chính xác và độ tin cậy của nội dung website

Mặc dù Fun88 chính thức cố gắng cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy, nhưng chúng tôi không đảm bảo tuyệt đối về tính chính xác, hoàn thiện hoặc kịp thời của thông tin. Trang web và dịch vụ của Fun88 Chính Thức được cung cấp “như hiện trạng” và “khi có sẵn”. Việc sử dụng dịch vụ và thông tin từ Fun88 là rủi ro của người dùng. Fun88 không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ.

Chính sách thay đổi và cập nhật

Fun88 Chính Thức có quyền thay đổi, cập nhật hoặc xóa bỏ bất kỳ nội dung nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về rủi ro hay những thiệt hại phát sinh từ việc cập nhật thông tin này.

Rủi ro và Trách nhiệm

Việc sử dụng dịch vụ và thông tin trên website là trách nhiệm và rủi ro của người dùng. Người dùng nên tự chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ.

Liên kết bên thứ ba

Fun88 Chính Thức có thể chứa liên kết đến trang web của bên thứ ba, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách của các trang web này. Người dùng nên tự xác định mức độ tin cậy của thông tin và dịch vụ từ bên thứ ba.

Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ quảng cáo hoặc nội dung của bên thứ ba xuất hiện trên website https://fun88chinhthuc.org/, người dùng tự chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc sự thích hợp của các nội dung đó cũng như quyết định có sử dụng thông tin liên kết hay không.

Bảo mật và Dữ liệu

Chúng tôi luôn cố gắng bảo mật thông tin và dữ liệu người dùng, song chúng tôi không chịu trách nhiệm về trường hợp có rủi ro bảo mật không thể kiểm soát được. Cách thức bảo mật, thu thập thông tin, sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng trên website sẽ được quy định tại phần Chính sách bảo mật của Fun88 Chính Thức.

Sửa đổi và Thay đổi Chính sách

Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi chính sách miễn trừ trách nhiệm bất cứ lúc nào. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web..

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua qua địa chỉ:

  • Địa chỉ: 64 Đường 2, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 71314, Việt Nam
  • Số điện thoại: 0955123456
Scroll to Top