Điều khoản sử dụng Website

Điều Khoản Sử Dụng

Điều khoản sử dụng Website Fun88 Chính Thức là một tài liệu quan trọng mà mỗi người dùng cần đọc và hiểu trước khi sử dụng website https://fun88chinhthuc.org/. Điều khoản sử dụng sẽ nêu rõ các quy định, quyền lợi, và nghĩa vụ của cả người dùng và nhà cung cấp dịch vụ.

Chấp nhận điều khoản sử dụng

Bằng việc truy cập và sử dụng trang web https://fun88chinhthuc.org/ và dịch vụ của Fun88 Chính Thức, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng này.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi.

Quyền và Trách nhiệm của Người dùng

 • Bạn phải trên 18 tuổi hoặc đạt độ tuổi trưởng thành theo quy định của pháp luật tại quốc gia bạn đang sinh sống để sử dụng dịch vụ của Fun88 Chính Thức
 • Bạn cam kết rằng tất cả thông tin bạn cung cấp khi đăng ký và sử dụng dịch vụ là chính xác, đầy đủ và kịp thời.
 • Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản và mật khẩu của mình. Fun88 Chính Thức không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn không bảo mật thông tin tài khoản.
Điều khoản sử dụng Website
Điều khoản sử dụng Website

Quyền và Trách nhiệm của Fun88 Chính Thức

 • Fun88 Chính Thức có quyền thay đổi, cập nhật hoặc xóa bỏ bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không cần thông báo trước.
 • Fun88 Chính Thức có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với các Điều khoản Sử dụng này hoặc các quy định pháp luật có liên quan.
 • Fun88 Chính Thức cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi.

Sử dụng Dịch vụ

 • Các dịch vụ và nội dung trên Fun88 được cung cấp “như hiện trạng” và “khi có sẵn”. Fun88 không đảm bảo rằng dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.
 • Fun88 không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ.

Nội dung của Bên thứ Ba

 • Trang web của Fun88 Chính Thức có thể chứa liên kết đến các trang web hoặc nội dung của bên thứ ba. Fun88 Chính Thức không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của các trang web hoặc dịch vụ này.
 • Việc sử dụng các trang web và dịch vụ của bên thứ ba được điều chỉnh bởi các điều khoản và chính sách riêng của họ.

Thay đổi Điều khoản Sử dụng

 • Fun88 Chính Thức có quyền thay đổi các Điều khoản Sử dụng này vào bất kỳ lúc nào. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web.
 • Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra các Điều khoản Sử dụng để cập nhật các thay đổi mới nhất. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các thay đổi được đăng tải nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo các thay đổi đó.

Luật Áp dụng và Giải quyết Tranh chấp

 • Các Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh bởi và giải thích theo pháp luật của quốc gia mà Fun88 Chính Thức được đăng ký.
 • Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng thiện chí giữa các bên. Nếu không thể giải quyết thông qua thương lượng, tranh chấp sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền.

Điều khoản sử dụng là một phần không thể thiếu để bảo vệ quyền lợi của cả người dùng và nhà cung cấp dịch vụ. Người dùng cần đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản này trước khi sử dụng dịch vụ để tránh các rủi ro pháp lý và đảm bảo trải nghiệm sử dụng an toàn, hiệu quả.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua theo địa chỉ:

 • Địa chỉ: 64 Đường 2, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 71314, Việt Nam
 • Số điện thoại: 0955123456
 • Website: https://fun88chinhthuc.org/
 • Email:
Scroll to Top